“Als je een cliënt meer regie wilt geven over zijn eigen leven, moet daar ook een medewerker naast staan die veel meer inspeelt op de vragen die iemand stelt.” Vertelt Arien Storm, nu anderhalf jaar werkzaam als  kinder- en jeugdpsychiater bij Lentis en tevens programmadirecteur van het traject ‘Zorg Dichtbij’. “Er ligt een grote maatschappelijke opdracht voor Lentis om weer dichterbij de mensen te staan en ik vind het leuk om een organisatie daar bij te helpen. Je bouwt iets op waarmee je zowel cliënten als medewerkers weer mogelijkheden biedt op het gebied van zelfontwikkeling.”

Kun je iets vertellen over je loopbaan en hoe je bij Lentis terecht bent gekomen?

“Ik werk nu sinds anderhalf jaar bij Lentis. Ik heb in mijn loopbaan veel gewerkt in het terugdringen van dwang en drang, maar ook veel met de maatschappelijke kant van de zorg binnen de Jeugd GGZ. Bij jongeren wordt er nu in plaats van een langdurige opname andere methoden van behandeling gebruikt, om ze weer in de maatschappij mee te laten doen. Bij Lentis ben ik gevraagd om mijn ervaring in de Jeugd GGZ ook voor volwassen in te zetten binnen het organisatieonderdeel beschermd wonen. Door niet alleen medisch te kijken, maar deze mensen meer te leren op het gebied van wonen, vrije tijd en dag invulling, moeten ze de kans krijgen om te herstellen en weer een rol te krijgen in de maatschappij.”

Heb je bij beschermd wonen ook een project dat je heel erg leuk vindt?

“Ik ben manager van beschermd wonen en langdurige zorg, dit gaat over ongeveer 550 bedden. Dit beslaat een heel groot deel van de organisatie waarin we bezig zijn met de vraag: ‘hoe kunnen we mensen op een manier laten wonen dat ze meer kansen krijgen in de maatschappij als ze dit terrein verlaten.’ . Hiervoor kun je een model gebruiken (ART), waarin je mensen probeert centraal te stellen en veel meer aansluit bij de vraag van de cliënt. De grootste uitdaging in de zorg is om medewerkers te leren co creëren met een cliënt in plaats van door de bril te kijken als diegene die ze verzorgd.”