Waar ga je aan de slag?

Forint is in Noord-Nederland de forensisch psychiatrische zorgketen van AFPN Groningen (poliklinisch en ForFACT), BW Forint, FPA Zuidlaren en FPC Dr. S. van Mesdag. Onze doelgroep bestaat uit kwetsbare mensen die door hun psychiatrische problematiek grensoverschrijdend gedrag (dreigen te) vertonen. Door dit gedrag komen zij met politie en justitie in aanraking of dreigen daarmee in aanraking te komen. Vaak is er ook sprake van verslavingsproblematiek. Onze samenwerking maakt het mogelijk deze mensen gedurende hun behandeltraject de juiste mate van behandeling, zorg en beveiliging te bieden.

De FPA biedt forensische diagnostiek en specialistische behandeling aan patiënten met complexe psychiatrische problematiek, vaak in combinatie met een verslaving en/of een verstandelijke beperking, die een verhoogd risico hebben op het plegen van een delict. De FPA bestaat uit de locaties Eikenstein en Cederborg en biedt plaats aan zestig patiënten, waarvan het merendeel een strafrechtelijke titel heeft. De behandeling is zowel individueel als in groepsverband. Samen met de patiënt, zijn/haar familie, naastbetrokkenen en het multidisciplinaire team wordt stabilisatie en herstel van de problematiek bevorderd. De behandeling is gericht op het verminderen van het recidiverisico (het opnieuw plegen van een delict), om uiteindelijk veilig terug te kunnen keren naar de maatschappij. Om in te schatten wanneer dit mogelijk is voert de FPA risicotaxaties uit. Het instellingsklimaat binnen de FPA is veilig, ondersteunend en gericht op structuur en herstel. De mate van zelfstandigheid en de mogelijkheden van de patiënt staan centraal. Om die reden werken wij met verschillende behandelmilieus namelijk een FHIC, voortgezette intensieve behandelunits en supportieve behandelunits. Met een empathische, uitnodigende houding betrekken wij de patiënt bij zijn of haar persoonlijke leerdoelen. Door het behoud van zoveel mogelijk autonomie en keuzevrijheid, voelt iedere patiënt zich verantwoordelijk voor zijn/haar behandeling.

Voor de FPA Zuidlaren zoeken wij een verpleegkundig specialist GGZ voor 24 uren per week per direct.

Wat ga je doen?

Als VS ben je medisch-inhoudelijk eindverantwoordelijk voor een deel van de patiëntenpopulatie op de FPA. De doelgroep kenmerkt zich door psychiatrische problemen, verslavingsproblemen, soms een verstandelijke beperking en delictgerelateerd gedrag.
Een groot deel van deze patiënten verblijft binnen ons supportieve milieu - vier units waarbinnen de focus ligt op een minimale behandeldruk, behoud van stabiliteit, optimale medicamenteuze ondersteuning en voorbereiding op resocialisatie. De meeste patiënten hebben een TBS status, waarbij je dus nauw moet samenwerken met ketenpartners zoals de van mesdagkliniek en de reclassering. Daarnaast werk je binnen de FPA nauw samen in een multidisciplinair behandelteam. Samen met je collega's behandel en begeleid je kwetsbare mensen die door hun ernstige en vaak complexe psychiatrische problemen de wet (dreigen te) overtreden en/of een gevaar vormen voor zichzelf en/of anderen. Je zult als VS een belangrijke rol hebben als regiebehandelaar van dit grote supportieve milieu, samen met de andere VS/regiebehandelaar die aan dit milieu gekoppeld is. In deze dualiteit wordt dit milieu medisch-inhoudelijk aangestuurd. Dit betekent dat de sociotherapeutische teams gecoacht worden, behandeltrajecten inhoudelijk worden gecoördineerd en dat er vroegtijdig opgemerkt wordt waar lacunes in kennis en kunde zitten zodat dit verbeterd kan worden. Je bent als VS en regiebehandelaar verantwoordelijk voor het primaire proces binnen deze units en voor het multidisciplinaire team het eerste aanspreekpunt indien er inhoudelijke vragen of kwesties spelen.

Wat kom je brengen?

 • Een afgeronde opleiding tot verpleegkundig specialist (BIG-geregistreerd en geldige AGB-code)
 • Affiniteit met de forensische psychiatrie.
 • Leergierigheid.
 • Enthousiasme.
 • Je bent een echte teamplayer; je werkt graag samen om patiënten met complexe problematiek beter te laten functioneren.
 • Je bent resultaatgericht, in nieuwe situaties kun je je snel aanpassen.
 • Je bent omgevingsbewust.

Ook kandidaten in de laatste fase van hun opleiding nodigen we van harte uit om te solliciteren.

Wat bieden wij jou?

We onderscheiden ons juist in Noord Nederland door onze kwaliteit en omvang; we hebben alle disciplines voldoende in huis en zijn stevig ingebed in het zorgnetwerk, justitiële- en sociale domein. Wij investeren in uitstekende zorg voor onze patiënten en in ons personeel. Je kunt rekenen op passende arbeidsvoorwaarden conform de cao-ggz. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers ruimte krijgen voor eigen ontwikkeling en ambities. Dat vullen we aan met:

 • Een salaris dat is ingedeeld in FWG 65, afhankelijk van je ervaring en conform de cao GGZ;
 • Een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Naast een breed scala aan; opleidingsmogelijkheden kun je denken aan: tablet-/laptop-regeling, fitness abonnement, fietsplan, korting bij (zorg)verzekeringen;
 • Een vergoeding voor woon-werkverkeer.
 • Een eindejaarsuitkering van 8,33% van je bruto jaarsalaris.
 • In totaal 166 vakantie-uren bij een fulltime dienstverband.
 • Balansbudget van € 500,- per jaar bij een fulltime dienstverband.
 • Deelname aan activiteiten, projecten en opleidingen via Lentis Leefstijl. Met dit programma kun je onder meer workshops volgen, met collega's sporten of een health-check doen.
 • De mogelijkheid om deel te nemen aan aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Ben je enthousiast?

Wij bieden jou een baan met afwisseling, mogelijkheden voor kennisdeling en de ruimte om jezelf te ontplooien. Daarnaast kom je te werken in een hecht en betrokken team, waarbij laagdrempelig samengewerkt en overlegd wordt. Bij belangstelling mag je bellen, wij beantwoorden graag je vragen!
Meer weten? Een kop koffie of eens een dagje meelopen en sfeer proeven? Met alle plezier mag je een dagje meelopen en zelf ervaren hoe het bij ons is. Je kunt contact opnemen met Hilma Doedens,(verpleegkundig specialist) of Raymon Koenen (teamleider algemene zaken FPA Zuidlaren) via secretariaat Cederborg 050-409 7150.

Online solliciteren is mogelijk tot en met zondag 9 juni 2024.
Ondervind je problemen met het online solliciteren? De Helpdesk HR helpt je graag verder op weg en is bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 13.00 uur via 050 - 409 7007 of via hrservice@lentis.nl.

Goed om te weten

 • Voor indiensttreding willen wij graag een verklaring omtrent gedrag ontvangen, hiervoor ontvang je van ons een aanvraaglink;
 • Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd, waarbij interne kandidaten voorrang genieten in de procedure;
 • Wij werven graag zelf onze medewerkers, daarom wordt acquisitie niet op prijs gesteld.

   

"Ik vind het prettig dat ik veel vrijheid en verantwoordelijkheid heb."

Voormalig kok Max Robertus besloot tien jaar geleden het roer om te gooien: hij koos voor een functie in de…

   

Het sollicitatieproces

Je solliciteert via ons online formulier en ontvangt direct een bevestiging in je mailbox. Let op: deze kan in je spambox terecht komen.

We bekijken je sollicitatie zorgvuldig en je hoort uiterlijk 2 weken na de sluitingsdatum of we met elkaar in gesprek gaan.

Pas jij bij ons? Dan word je veelal telefonisch uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Als het van beide kanten goed klikt vragen wij een referentie op.

Is er van beide kanten een match? Dan nodigen we je uit voor een arbeidsvoorwaardengesprek. Bij indiensttreding vragen wij je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overhandigen, hiervoor ontvang je van ons een aanvraaglink.

Over Lentis

Lentis is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, forensische gezondheidszorg en ouderenzorg voornamelijk werkzaam in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. We verlenen Basis GGZ en Specialistische GGZ aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Daarnaast bieden we naast forensische zorg, wonen, welzijn, zorg en behandeling voor ouderen vallend onder de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Lentis bestaat uit ongeveer 4000 medewerkers.

Heb je vragen over deze vacature?

We kunnen je alles vertellen over deze vacature en het sollicitatieproces!