Later nog eens bekijken?

Mail deze vacature naar jezelf

Wie zijn wij als Lentis Stadskanaal?

Het Fact team is samen met Poli Volwassenenpsychiatrie onderdeel van Lentis Stadskanaal en biedt gespecialiseerde Geestelijke gezondheidszorg aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening

Medio 2020 zijn we met elkaar een nieuwe weg ingeslagen waarbij we als Poli en FACT ons meer richten op netwerkpsychiatrie, waarbij we Herstel ondersteunende zorg en Positieve Gezondheid als uitgangspunt nemen. We vinden het belangrijk alle kennis en ervaring binnen Stadskanaal zo optimaal mogelijk te benutten om onze cliënten de best passende zorg te kunnen bieden. Het betrekken van familieleden, naasten en andere belangrijke personen én echt luisteren naar de hulpvraag van de cliënt is hierbij een belangrijke voorwaarde. We lopen een tijdje op in het leven van een cliënt en spelen daarin een belangrijke, maar bescheiden rol.

FACT Stadskanaal
Bij het FACT team (Flexible Assertive Community Treatment) Stadskanaal behandelen en begeleiden wij een kwetsbare doelgroep psychiatrische cliënten, die vaak al een langere voorgeschiedenis met problemen op meerdere levensgebieden kennen. Het gaat hierbij vaak om crisisgevoelige en (soms) om zorg mijdende cliënten.
Wij bieden samenhangende diagnostiek, behandeling, begeleiding en concrete ondersteuning. Zo willen we onze cliënten helpen optimaal te functioneren naar hun eigen mogelijkheden zodat zij weer verder kunnen in het dagelijks leven en kunnen participeren als burger.
De zorg en behandeling wordt ambulant verleend, in nauw overleg met de cliënten en hun omgeving.
Binnen het FACT team is het actief bevorderen van herstel de centrale visie, waarbij vroegtijdig herkennen van de LVB-doelgroep en het vroegtijdig behandelen van trauma’s aangemerkt zijn als belangrijke speerpunten.
In het team wordt nauw samengewerkt en je kan altijd terugvallen op je collega’s. Er is sprake van een shared caseload.
Het werkgebied van ons FACT-team omvat de gemeente Stadskanaal en een groot deel van de gemeente Westerwolde (Zuid-Oost Groningen).

Ons team bestaat uit professionals met hart voor hun vak. Samen bepalen we de juiste aanpak voor onze cliënten. Kom jij ons team versterken?

Dit ga je doen als Verpleegkundig Specialist binnen FACT Stadskanaal

Als Verpleegkundig Specialist zal je volledig ambulant werken. Daarnaast draag je bij aan de 24 uurs crisisdienst.

En verder:

 • Je gaat intakes en diagnostische werkzaamheden verrichten;
 • Voor het coördineren van zorg is kennis van de organisatie en van andere disciplines vereist;
 • Je houdt vakkennis op peil door het bijhouden van vakliteratuur en nascholing;
 • Zelfstandigheid is vereist voor het verrichten van de werkzaamheden binnen de kaders van het psychiatrisch behandelbeleid;
 • In de multidisciplinaire overlegvormen en bij het onderhouden van diverse in-en externe contacten is overtuigingskracht en conflicthantering van belang evenals het vermogen tot overbruggen van tegengestelde belangen en het kunnen overwinnen van weerstand;
 • Samen met het multidisciplinair team ga je stappen zetten om de zorg voor deze doelgroep verder vorm en inhoud te geven;
 • Je gaat een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de nieuwe GGZ;
 • Je vervult de rol van regiebehandelaar;
 • Je verricht complexe verpleegkundige zorg en geprotocolleerde medische zorgtaken;
 • Je beoordeelt (acute) hulpvragen en maakt daarbij een inschatting van de situatie;
 • Je gaat aan de slag als zorgverantwoordelijke en bent bekwaam in farmacotherapie;
 • Je voert individuele behandelingen uit en verzorgt de registratie en de rapportages voor het patiëntendossier;
 • Je stemt af met in- en/of externe disciplines;
 • Je coördineert, organiseert en bewaakt voor toegewezen patiënten het behandeltraject.

Ben jij de Verpleegkundig Specialist die wij zoeken?
Je bent een BIG-geregistreerde VS. Je gelooft in herstel ondersteunende zorg, geleverd vanuit één team en daarmee zo dicht mogelijk bij de patiënt. Je schakelt probleemloos tussen de verschillende rollen van (regie) behandelaar, coach en innovator. Die rollen worden continue geprikkeld en je draagt van daaruit bij aan het afbreken van onnodige schotten. Zowel binnen als buiten de muren van Lentis!
Verder pas je goed in ons team wanneer je:

 • In het bezit bent van een afgeronde opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ–Master Advanced Nursing Practice en BIG art. 14 registratie;
 • In het bezit van een AGB registratie of bereid deze aan te vragen;
 • Zelfstandig en in teamverband kan werken;
 • Teamgeest, teamontwikkeling en samenwerking als belangrijke speerpunten ziet;
 • Herstelgericht werkt en denkt;
 • Een brug kan slaan tussen ambulante en klinische zorg;
 • Het leuk en uitdagend vindt om het team, andere disciplines en instanties te adviseren, informeren én te inspireren;
 • Kritisch durft te kijken naar je eigen handelen;
 • Werkt vanuit sleutelprincipes, maar niet het braafste kind van de klas wilt zijn;
 • Gebruik weet te maken van bestaande netwerken en voorstellen kan doen tot verbetering;
 • Wilt werken in een enthousiast en ontwikkelingsgericht team;
 • Beschikt over tact en inlevingsvermogen, kan luisteren en motiveren, stimuleren en corrigeren (noodzakelijk in de omgang met de cliënten en hun naasten).
Direct solliciteren
Reageren kan tot en met 30-10-2022

Meer weten?

Neem contact met mij op. Ik vertel je graag meer over deze vacature.

Carien Snoeijer