• 10 opleidingsplaatsen bij kind en jeugd (K&J)
  • Start september 2025 i.s.m. opleidingsinstituut PPO Groningen

De tweejarige opleiding tot GZ psycholoog kan na een Doctoraal of Masteropleiding Psychologie, (Ortho)Pedagogiek of Geestelijke gezondheidskunde worden gevolgd en leidt tot de BIG registratie GZ-psycholoog. De opleidingsplekken worden aangeboden vanuit het SPONN. Dit is een samenwerking tussen: Lentis, INTER-PSY, Accare, UMCG, VNN, Cosis, ’s Heeren Loo, ZINN, Martini Ziekenhuis, Elker, Dignis, Van Mesdag, Trajectum en Ter Gooi MC. Solliciteren kan via de volgende link: Opleidingsplaatsen gz-psycholoog (SPONN) › Accare.

Werkveld van de GZ-psycholoog:

Tot het takenpakket van de GZ-psycholoog behoren: diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van uiteenlopende psychische aandoeningen. Een deel van de behandelingen is in protocollen en richtlijnen beschreven. De GZ-psycholoog is bij uitstek deskundig in het op maat toepassen van deze behandelingen. Het is een generalist die op dit vakgebied is toegerust om een groot deel van de zorg zelfstandig uit te voeren.

De opleiding:

De opleiding bestaat uit een praktijkdeel en een cursorisch deel.

Het cursorische deel bij het opleidingsinstituut PPO Groningen vindt, gedurende de twee jaar, één dag per week plaats. Kenmerkend voor het programma is de actieve rol van de opleideling die een eigen verantwoordelijkheid draagt om zijn/haar studietraject in te vullen.

Het praktijkgedeelte van de opleiding omvat een tweejarig programma uitgaande van een dienstverband van 36 uur.

Het praktijkdeel van de opleiding vindt plaats bij de volgende combiplekken:

Route

Eerste jaar

Tweede jaar

1.

Lentis

Accare

2.

Accare

Lentis

3.

Lentis

Accare

4.

Accare

Lentis

5.

Accare

’s Heeren Loo

6.

’s Heeren Loo

Accare

7.

Accare

INTERPSY

8.

INTERPSY

Accare

9.

INTERPSY

Elker

10.

Elker

INTERPSY

In je motivatiebrief kun je aangeven naar welke opleidingscombinaties je voorkeur gaat; graag een top 3 aanleveren. Ook horen we graag of je openstaat voor andere combinaties naast jouw voorkeurscombi. ‘Breed opleiden’ is een steeds belangrijker thema geworden de afgelopen jaren. Kijk dus vooral naar plekken waar je nieuwe dingen kan leren en aan je leerdoelen kan werken.

Je werkt op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling, (protocollaire) behandelingen en overige taken zoals advisering naar verwijzers, refereren, intervisie enz. De werkervaring wordt opgedaan volgens een opleidingsplan met werkbegeleiding en supervisie onder verantwoordelijkheid van de praktijkopleider.

Wij zoeken een kandidaat die:

  • ontwikkelgericht is, openstaat voor leerervaringen en in staat is feedback op eigen functioneren te hanteren;
  • het is een pré als je ervaring hebt in tenminste één van de betreffende sectoren: de ambulante geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen, jeugdhulp/jeugdzorg of de zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking;
  • goed kan samenwerken in multidisciplinaire teams;
  • in staat is om op congruente wijze vorm te geven aan de hulpverleningsrelaties zowel met kinderen, hun systeem als met andere hulpverleningsinstanties;
  • stressbestendig en flexibel is;
  • beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
  • beschikt over een geldige LOGO-verklaring.

"Je reflecteert heel veel op jezelf: hoe verhoud ik me tot de patiënten?"

Na tien jaar werken als docent en studieloopbaanbegeleider op de Hanzehogeschool vond Nienke Velterop dat het tijd was voor een…

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een tweejarig dienstverband voor 36 uur per week in de functie van psycholoog. De 36 uur is verdeeld in 32 uur praktijk en 4 uur theoretisch onderwijs onder werktijd. Wanneer je de opleiding in deeltijd wilt doen (minimaal 28 uur, 24 uur praktijk en 4 uur theoretisch onderwijs) dan kun je dit vermelden in je motivatiebrief. Afhankelijk van de combiplek heb je een dienstverband bij één van de deelnemende organisaties. Dit is de organisatie waar je je eerste of tweede praktijkjaar doet.

Opleidingskosten worden voor 100 % vergoed, supervisie en werkbegeleiding worden intern aangeboden. De inschaling en secundaire voorwaarden hangen af van de cao die jouw eerste opleidingsplek gebruikt.

Nadere informatie en sollicitatie

Inlichtingen kan je inwinnen bij mw. Mariska Weerd, praktijkopleider, GZ-psycholoog Accare, tel.: 0686830690, mail: m.weerd@accare.nl (vakantie in week 31 t/ 34 – via de mail zullen vragen beantwoord worden vanaf 22 augustus).

Heb je interesse en voldoe je aan de gestelde functie-eisen? Solliciteer dan voor 25 augustus 2024 via de volgende link: Opleidingsplaatsen gz-psycholoog (SPONN) › Accare.

De sluitingsdatum voor deze vacature is 25 augustus 2024. Rond 4 september zullen we laten weten of je uitgenodigd wordt. Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 12 september 2024 aan de Lübeckweg 2 te Groningen (Kantoorcomplex Het Kwadraat). Houd daar alvast rekening mee. Er zullen twee sollicitatiecommissies zijn die parallel aan elkaar gesprekken voeren met een deel van de kandidaten. De commissies bestaan uit Hester Geerlinks (P-opleider INTER-PSY), Anne Koning (praktijkopleider Elker), Jenny-Lee Steingassner (praktijkopleider ’s Heeren Loo) en Mariska Weerd (praktijkopleider Accare, regio Groningen). Bij gelijke geschiktheid gaan interne kandidaten voor.


Jouw sollicitatie wordt uitsluitend in behandeling genomen als je in het bezit bent van een LOGO-verklaring. Voeg deze toe in je cv.

Het sollicitatieproces

Je solliciteert via ons online formulier en ontvangt direct een bevestiging in je mailbox. Let op: deze kan in je spambox terecht komen.

We bekijken je sollicitatie zorgvuldig en je hoort uiterlijk 2 weken na de sluitingsdatum of we met elkaar in gesprek gaan.

Pas jij bij ons? Dan word je veelal telefonisch uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Als het van beide kanten goed klikt vragen wij een referentie op.

Is er van beide kanten een match? Dan nodigen we je uit voor een arbeidsvoorwaardengesprek. Bij indiensttreding vragen wij je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overhandigen, hiervoor ontvang je van ons een aanvraaglink.

Over Lentis

Lentis is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, forensische gezondheidszorg en ouderenzorg voornamelijk werkzaam in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. We verlenen Basis GGZ en Specialistische GGZ aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Daarnaast bieden we naast forensische zorg, wonen, welzijn, zorg en behandeling voor ouderen vallend onder de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Lentis bestaat uit ongeveer 4000 medewerkers.

Heb je vragen over deze vacature?

We kunnen je alles vertellen over deze vacature en het sollicitatieproces!