PsyQ is een samenwerkingsverband van een viertal GGZ organisaties in Nederland. Vanuit Lentis zijn er vestigingen in Apeldoorn, Arnhem, Emmen, Enschede, Groningen, Hilversum en Zwolle.

De opleiding tot psychotherapeut betreft een driejarige opleiding. Na voltooiing van de opleiding kan de registratie voor psychotherapeut in het BIG-register worden aangevraagd. Op dit moment hebben wij 2 plekken beschikbaar, 1 bij PsyQ Arnhem en 1 bij PsyQ Enschede. 

Werkveld van de psychotherapeut:

De psychotherapeut richt zich op de behandeling van patiënten met complexe problematiek. De problematiek kan in de persoonlijkheid van de patiënt geworteld zijn en/of sterk verweven zijn met diens relationele context. Daarbij kan sprake zijn van een verscheidenheid aan beelden en problemen. De psychotherapeut is in staat om de relatie tussen de persoonlijkheid van de patiënt en diens relationele context te benoemen en daar in de behandeling rekening mee te houden. Hij/zij werkt vanuit verschillende psychotherapeutische referentiekaders, zoals cognitieve- en gedragstherapie, psychoanalytische psychotherapie, cliëntgerichte psychotherapie, systeemtherapie en groepstherapie.

De opleiding bestaat uit een praktijk deel en een cursorisch deel:

Het cursorisch deel omvat de volgende deelgebieden:

  • therapeutische relatie: effectief toepassen van diagnostische en interventiemethoden;
  • (psycho)diagnostiek en indicatiestelling;
  • integratie van verschillende psychotherapeutische stromingen.

Het onderwijs wordt gegeven door experts uit de praktijk en vormgegeven aan de hand van rollenspellen, intervisie, probleemgestuurd onderwijs en creatieve themaverbeelding. 

Het onderwijs wordt gegeven door experts uit de praktijk en vormgegeven aan de hand van rollenspellen, intervisie, probleemgestuurd onderwijs en creatieve themaverbeelding. 

Het praktijkgedeelte vindt plaats bij PsyQ Arnhem en Enschede.

De werkervaring wordt opgedaan volgens een opleidingsplan met werkbegeleiding en supervisie onder verantwoordelijkheid van de praktijkopleider. PsyQ biedt een op diagnose gerichte specialistische behandeling voor volwassen cliënten met psycho-medische problematiek.

Onze locaties hebben een enthousiast multidisciplinair team opgebouwd met bevlogen medewerkers die werken vanuit hun eigen specialisme. We zijn nog volop in ontwikkeling.  We hebben een breed behandelaanbod vooral in de specialistische GGZ. Kernwoorden voor het team zijn: korte lijnen, samenwerken, ondernemend en cliëntgericht.

Wij zoeken kandidaten die:

  • Aantoonbare belangstelling hebben voor de behandeling van complexe en in de persoonlijkheid van de patiënt gewortelde problematiek.
  • In staat zijn om vanuit eigen werkervaring zijn/haar belangstelling voor psychotherapie te motiveren.
  • Die het lerend vermogen hebben om meerdere therapeutische referentiekaders in verschillende settings en bij verschillende leeftijdsgroepen toe te passen.

Vooropleidingseisen:

Big geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog of NVO orthopedagoog-generalist (=alleen na toetsing van vooropleiding) en in het bezit van een AGB-code of bereid deze aan te vragen.

"Bij PsyQ Emmen word je gestimuleerd om er gewoon voor te gaan."

Lisanne van Lith is opgeleid tot GZ-psycholoog bij PsyQ Emmen. Ze wilde altijd al begrijpen waarom mensen doen zoals ze…

Arbeidsvoorwaarden:

Het salaris is ingedeeld in FWG-functiegroep 65, conform de cao GGZ. Er wordt een leer/arbeidsovereenkomst aangeboden voor de duur van de opleiding.

De opleideling heeft een aanstelling van minimaal 24 uur tot maximaal 36 uur per week. De cursuskosten en kosten van leertherapie (tot een maximum van  € 6.000,-) worden vergoed. De opleideling beschikt over 3 uur voor studiedoeleinden en ook het cursorisch onderwijs wordt in werktijd gevolgd.

Voor de P-opleidingen wordt de cursustijd (2 uur per week) van het dienstverband voor alle opleidelingen vergoed.

Nadere informatie en sollicitatie

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij J.B. van Diepen, P-opleider Lentis en Klinisch Psycholoog PsyQ Zwolle (06-10019234).

Heb je interesse en voldoe je aan de gestelde functie-eisen? Online solliciteren is mogelijk tot en met 3 september via het sollicitatieformulier.

De gesprekken met dhr. G. Blankevoort (Klinisch Psycholoog PsyQ Groningen, waarnemend P-opleider) en mw. V. Lammers (Klinisch Psycholoog PsyQ Arnhem, praktijkopleider ) of mw. J.B. van Diepen (Klinisch Psycholoog PsyQ Zwolle, P-opleider) vinden plaats op dinsdag 17 september, locatie PsyQ Zwolle.

Het sollicitatieproces

Je solliciteert via ons online formulier en ontvangt direct een bevestiging in je mailbox. Let op: deze kan in je spambox terecht komen.

We bekijken je sollicitatie zorgvuldig en je hoort uiterlijk 2 weken na de sluitingsdatum of we met elkaar in gesprek gaan.

Pas jij bij ons? Dan word je veelal telefonisch uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Als het van beide kanten goed klikt vragen wij een referentie op.

Is er van beide kanten een match? Dan nodigen we je uit voor een arbeidsvoorwaardengesprek. Bij indiensttreding vragen wij je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overhandigen, hiervoor ontvang je van ons een aanvraaglink.

Over Lentis

Lentis is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, forensische gezondheidszorg en ouderenzorg voornamelijk werkzaam in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. We verlenen Basis GGZ en Specialistische GGZ aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Daarnaast bieden we naast forensische zorg, wonen, welzijn, zorg en behandeling voor ouderen vallend onder de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Lentis bestaat uit ongeveer 4000 medewerkers.

Heb je vragen over deze vacature?

We kunnen je alles vertellen over deze vacature en het sollicitatieproces!