Later nog eens bekijken?

Mail deze vacature naar jezelf

De verkorte opleiding tot psychotherapeut voor GZ-psychologen bij het opleidingsinstituut PPO te Groningen betreft een driejarige opleiding. Na voltooiing van de opleiding kan de registratie voor psychotherapeuten in het BIG-register worden aangevraagd.

Werkveld van de psychotherapeut:

De psychotherapeut richt zich op de behandeling van patiënten met complexe problematiek. De problematiek kan in de persoonlijkheid van de patiënt geworteld zijn en/of sterk verweven zijn met diens relationele context. Daarbij kan sprake zijn van een verscheidenheid aan beelden en problemen. De psychotherapeut is in staat om de relatie tussen de persoonlijkheid van de patiënt en diens relationele context te benoemen en daar in de behandeling rekening mee te houden. Hij/zij werkt vanuit verschillende psychotherapeutische referentiekaders, zoals cognitieve- en gedragstherapie, psychoanalytische psychotherapie, cliëntgerichte psychotherapie, systeemtherapie en groepstherapie.

De opleiding bestaat uit een praktijk deel en een cursorisch deel:
Het driejarig cursorisch programma bij het opleidingsinstituut PPO te Groningen bestaat voor een klein deel uit verplichte modules. Hierdoor blijft er veel ruimte voor keuzemodules, welke veelal door een specialistische psychotherapie vereniging zijn geaccrediteerd.

Het praktijkgedeelte binnen Lentis zal een combinatie zijn van twee verschillende afdelingen.
Routes later bekend.

Wij zoeken een BIG geregistreerde gezondheidszorgpsycholoog die:

• Aantoonbare belangstelling heeft voor de behandeling van complexe en in de persoonlijkheid van de patiënt gewortelde problematiek.
• In staat is om vanuit eigen werkervaring zijn/haar belangstelling voor psychotherapie te motiveren.
• Die het lerend vermogen heeft om meerdere therapeutische referentiekaders in verschillende settings en bij verschillende leeftijdsgroepen toe te passen.

Vooropleidingseisen:

Big geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog of NVO orthopedagoog-generalist (=alleen na toetsing van vooropleiding).

Direct solliciteren
Reageren kan tot en met 18-12-2022

Meer weten?

We staan je graag te woord! Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact met mij opnemen.

Angelique van Diepen