Voor het flexteam binnen het cluster langdurige zorg en wonen zijn wij op zoek naar een hbo-verpleegkundige. We gaan graag met jou in overleg wanneer jij bij ons start. Binnen de flexpool krijg je de kans om jezelf te ontwikkelen en te groeien op alle afdelingen van langdurige zorg en wonen. Als hbo-verpleegkundige:

 • bieden we jou de mogelijkheid om eerst mee te lopen en ervaring op te doen op verschillende afdelingen en doelgroepen;
 • heb je het voordeel van deels flexibiliteit, maar ook een vast aantal contracturen. Binnen de flexpool zijn een aantal diensten vast ingeroosterd en wordt je tevens ingezet bij acute roosterproblemen door ziekte of verzwaring van de zorgcapaciteit. Het rooster is grotendeels 4 weken van te voren bekend;
 • krijg je de mogelijkheid om door te stromen naar een vaste afdeling inclusief een vaste aanstelling.

Daarom is Lentis de plek voor jou

Jij gaat onderdeel uitmaken van het flexteam van het cluster langdurige zorg en wonen in Zuidlaren. Je wordt ingezet op alle afdelingen binnen dit cluster. Hierdoor krijg jij de mogelijkheid om op alle plekken ervaring op te doen en er zelf dus ook achter te komen wat bij jou past. Daarnaast doe je brede ervaring op binnen de langdurige zorg! Bij wederzijds goedkeuren bestaat altijd de mogelijkheid om door te stromen naar een vaste afdeling.

Binnen het cluster langdurige zorg en wonen werken wij voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) die ondersteuning en/of behandeling nodig hebben bij het dagelijks functioneren. De locatie bestaat uit 6 afdelingen en een ambulant team op het terrein Dennenoord in Zuidlaren.

Binnen ons cluster zijn we gestart met de implementatie van het zorgmodel ART. ART staat voor Actieve Recovery (Herstel) in de Triade. Het is een nieuwe professionele standaard voor langdurige herstelgerichte zorg, waarbij wordt uitgegaan van de behoeften, drijfveren en wensen van de cliënt in zijn dagelijks leven in interactie met zijn omgeving. Dit maakt onze werkomgeving dynamisch en uitdagend. Op alle afdelingen staat het herstellen en behouden van het contact centraal. Belangrijke stappen naar herstel bereiken we samen; met de patiënt, diens naasten, onze ketenpartners en het multidisciplinaire team. We zoeken samen naar regie en kracht en zetten dit optimaal in om onze patiënten weer zelfverzekerd en enthousiast deel te laten nemen aan de maatschappij. Er is aandacht voor het bieden van steun, (dag)structuur, medicatie, rust, bescherming en veiligheid. Het multidisciplinaire team is geschoold en getraind in de interventies behorend bij crisisinterventie.

Lees meer over het cluster langdurige zorg en wonen.

Zo maak jij het verschil

 • Je biedt de zorg in samenspraak met de cliënt, zijn naasten en betrokken disciplines vanuit het begeleidingsplan.
 • Je verricht alle voorkomende werkzaamheden die voortvloeien uit het begeleidingsplan gericht op zelfverzorging, wonen, zinvolle dag invulling, leren, sociale contacten en vrije tijd.
 • Je begeleidt cliënten vanuit een op individuele rehabilitatie gerichte benadering en op basis van de ART zorgstandaard.
 • Is er een calamiteit, zoals uitval van een bijzondere voorziening? Of ontstaat er een crisissituatie,  omdat iemand door psychische problemen een gevaar voor zichzelf of voor anderen vormt? Dan treed je handelend en professioneel op.
 • Je begeleidt, stimuleert, activeert en ondersteunt cliënten bij het uitvoeren van huishoudelijke en ADL-activiteiten.
 • Je begeleidt en behandelt cliënten conform het begeleidingsplan en verricht daarbij, indien nodig verpleegtechnische handelingen conform het BIG-beleid.
 • Je draagt zorg voor een veilige en rustige verblijfsomgeving en bent bereid om te werken in wisselende diensten binnen de 24 uurs zorg op de verschillende afdelingen.

"Binnen het IHT hebben de deuren geen drempels: je kunt zo bij elkaar binnenlopen."

Evelien Meinen (1969) werkt al elf jaar met veel plezier bij Lentis. Ze heeft tien jaar bij de Crisisdienst gewerkt…

Dit krijg je van ons

 • Een contract voor de duur van één jaar met de mogelijkheid om eventueel door te stromen naar een vaste afdeling met een vast contract.
 • Een bruto maandsalaris ingeschaald in FWG 35, 40 of 45 volgens de cao GGZ (€ 2.272 - € 3.863). Je wordt, afhankelijk van je opleiding en diploma, benoemd in de functie van (basis)verpleegkundige.
 • In totaal 166 vakantie-uren + 35 verlofuren in de vorm van een levensfasebudget bij een fulltime dienstverband.
 • Balansbudget van € 500,- per jaar bij een fulltime dienstverband.

Qua secundaire arbeidsvoorwaarden heeft de CAO GGZ mooie voordelen voor jou, denk hierbij aan kortingen op verzekeringen of een fietsplan. Lees hier meer over onze arbeidsvoorwaarden.

Wil je meer weten over werken bij Lentis? Klik hier voor inspirerende verhalen van jouw toekomstige collega’s.                                        

Dit zoeken we in jou

Heb jij een warm hart voor de volwassenpsychiatrie? Dan zijn wij op zoek naar jou! Je bent enthousiast en kunt gemakkelijk schakelen tussen de verschillende werkzaamheden. Jij kijkt vooruit en onderneemt tijdig actie, hierbij neem je jouw verantwoordelijkheid. Ook ben je communicatief sterk: je drukt je helder uit in de multidisciplinaire overleggen en gesprekken met familieleden.

Verder heb je:

 • een afgeronde opleiding hbo-verpleegkunde of je zit in het derde jaar van de opleiding;
 • als afgestudeerd verpleegkundige een BIG-registratie en AGB-code of bent bereid deze aan te vragen;
 • een BHV diploma, of bent bereid deze te behalen.

Enthousiast of meer weten?

Vind je het fijn om vrijblijvend kennis te maken? Dat kan! Neem hiervoor contact op met één van onze planners: Alletta Nekkers, via 06 – 82 06 84 61 of Jolanda de Weme, via 06 – 12 29 46 06.

Weet jij het al zeker? Dan ontvangen we graag jouw sollicitatie voor 24 juni. Neem voor vragen over het proces contact op met Milena de Jong, adviseur werving en selectie via 06 – 57 40 25 62 of 050 – 409 7878.

De sollicitatiegesprekken worden in overleg met jou gepland.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd, waarbij interne kandidaten voorrang genieten in de procedure.

Het sollicitatieproces

Je solliciteert via ons online formulier en ontvangt direct een bevestiging in je mailbox. Let op: deze kan in je spambox terecht komen.

We bekijken je sollicitatie zorgvuldig en je hoort uiterlijk 2 weken na de sluitingsdatum of we met elkaar in gesprek gaan.

Pas jij bij ons? Dan word je veelal telefonisch uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Als het van beide kanten goed klikt vragen wij een referentie op.

Is er van beide kanten een match? Dan nodigen we je uit voor een arbeidsvoorwaardengesprek. Bij indiensttreding vragen wij je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overhandigen, hiervoor ontvang je van ons een aanvraaglink.

Over Lentis

Lentis is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, forensische gezondheidszorg en ouderenzorg voornamelijk werkzaam in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. We verlenen Basis GGZ en Specialistische GGZ aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Daarnaast bieden we naast forensische zorg, wonen, welzijn, zorg en behandeling voor ouderen vallend onder de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Lentis bestaat uit ongeveer 4000 medewerkers.

Heb je vragen over deze vacature?

We kunnen je alles vertellen over deze vacature en het sollicitatieproces!