LET OP: Vanuit de directieraad van Lentis is besloten om dit evenement niet door te laten gaan. Op een later tijdstip wordt gekeken of het haalbaar is om de open dag op een ander moment te laten plaatsvinden, mocht dit lukken dan wordt dit opnieuw gecommuniceerd.